Ověření souladu s normami pro bezpečnost hraček

Při návrhu výrobku bylo jedním z hlavních cílů, aby byl výrobek mechanicky a chemicky bezpečný. Začali jsme vybírat certifikovanou společnost, která je státem autorizovaná provádět testy hraček, abychom ověřili, že je KODA magnetická kuličková dráha, pro děti bezpečná, a v souladu s evropskou legislativou.

Naši důvěru, ve věci testování kuličkové dráhy, získala zlínská společnost, Institut pro testování a certifikaci a.s., která nás přesvědčila svojí profesionalitou.

V listopadu 2019 obdržela magnetická kostičková kuličková dráha KODA potřebnou certifikaci, dle které splňuje požadavky norem o bezpečnosti hraček ČSN EN 71-1+A1:2019, ČSN EN 71-2+A1:2014, ČSN EN 71-3+A3:2018. Tyto normy popisují požadavky na hračky, konkrétně jejich mechanické a fyzikální vlastnosti, hořlavost, a migraci určitých prvků. Výše jmenované, a v Evropské unii harmonizované normy, jsou tak přísné, že pokud je výrobek splní, může se směle uplatňovat kdekoli na světě, bez rizika, že by nesplňoval místní požadavky na kvalitu a bezpečnost výrobku.

Praha | 8.2.2021 | Jiří Čapek