Přechod na cirkulární ekonomiku

Téma cirkulární ekonomiky je stále častějším tématem pro výrobce čehokoli.

Cílem je:

- využívat materiál co nejvíce, a produkovat minimum odpadu při výrobě, tím šetřit energii a životní prostředí,

- používat materiály z obnovitelných zdrojů, biologického původu, a biologicky odbouratelné, tam kde to jde,

- navrhovat výrobky tak, aby měly co nejdelší životnost a tím opět šetřit životní prostředí a energii,

- vyrábět pouze kvalitní výrobky, jinak řečeno, žádné zmetky,

- poskytovat zpětný odběr - pokud již výrobek uživatel nepotřebuje, může ho na náklady výrobce zaslat zpět výrobci, a výrobce se postará o další využití výrobku, v rámci cirkulární ekonomiky.

Poslední bod je velmi klíčový bod. Pokud nebudeme věci vyhazovat jen proto, že je už nepotřebujeme, můžeme velmi prodloužit jejich životní cyklus. Mohou sloužit dále někomu kdo je potřebuje. Výrobek místo aby skončil například ve spalovně odpadu, skončí u nového zákazníka. Nevznikne CO2 spalováním, ani výrobou nového výrobku pro dalšího zákazníka. Nebude potřeba nový materiál a energie pro výrobu výrobku pro nového zákazníka. Je to kaskáda příčin a následků, které mohou zastavit neuzavřený, pro zemi škodlivý koloběh, na který jsme si jako lidé v minulosti zvykli, a který vede k ničení našeho životního prostředí.

Všemi výše zmiňovanými body se řídíme a uplatňujeme je v praxi. Při výrobě magnetické kuličkové dráhy KODA využíváme materiál na více než 98%. Moderní technologie 3D tisku, kterou používáme, to umožňuje. Ta dvě zbylá procenta představují technologické prvky, zajišťující výrobu s 0% zmetků. Ta dvě zbylá procenta je možné recyklovat, a opět použít pro další výrobu. Materiál který používáme je biologického původu a je v přírodě odbouratelný. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby byly velmi odolné a pevné, proto si můžeme dovolit poskytovat na naše výrobky doživotní záruku.

Praha | 22.3.2021 | Jiří Čapek